Ο κολοσσός MEDIAPRO στο δρόμο του τμήματος handball του Αθηναϊκού Α.Σ.Β.

Η ομάδα του Αθηναϊκού ΑΣΒ αναλαμβάνει την διεξαγωγή του αθλητικού γεγονότος με
όρους και προϋποθέσεις κανονικού αγώνα χειροσφαίρισης, η δε εταιρεία MEDIAPRO θα
προβεί στην μαγνητοσκόπησή του με χρήση δικού της εξοπλισμού ο οποίος δύναται να
εγκατασταθεί προσωρινά στο κλειστό Γυμναστήριο «Στέφανος Καραλής».

Είναι μεγάλη τιμή και εξαιρετική χαρά μας, η πρώτη τέτοια κάλυψη αθλητικού
γεγονότος στην Ελλάδα να λάβει χώρα στον ιστορικό Δήμο του Βύρωνα, και στο κλειστό
γυμναστήριο «Στέφανος Καραλής», που φέρει το όνομα ενός ανθρώπου που αφιέρωσε
τη ζωή του στην ανάπτυξη του αθλητισμού και της χειροσφαίρισης. Η εφαρμογή αυτή,
που θα δοκιμαστεί στην Ελλάδα για πρώτη φορά, αποτελεί το μέλλον των αθλητικών,
και όχι μόνο, παραγωγών με πολλαπλές εφαρμογές προς όφελος του αθλητισμού και
των φορέων του αλλά και της κοινωνίας εν γένει, διότι, απλούστατα, διευκολύνει την
κάλυψη διοργανώσεων επιτυγχάνοντας με ελάχιστα μέσα το μέγιστο αποτέλεσμα και
μάλιστα με την τεχνολογική δυνατότητα αυτό να είναι προσβάσιμο και προσιτό σε όλους.